Projektet

Bæredygtigt Energi Projekt – Karatu er et dansk støttet projekt, der hjælper befolkningen i Karatu Distrikt med at få byget og installeret forbedrede komfurer og biogasanlæg i deres huse og gårde. Du kan her finde oplysninger om de problemstillinger som projektets søger at løse og om projektets målsætninger og målgruppe. Du kan også finde beskrivelser af de komfurer og biogasanlæg, der er bygget samt forklaring af principperne for forbedrede komfurers og biogasanlæg.

Læs mere

Bæredygtig Udvikling

Det er et grundlæggende princip bag dette projekt at det søger at fremme en Bæredygtig Udvikling i Karatu Distrikt. Bæredygtig Udvikling er blevet et meget anvendt begreb samtidig hermed har det også fået mange tolkninger og er blevet anvendt på mange forskellige måder og betydninger.
Du kan her finde informationer om den historiske udvikling af begrebet Bæredygtig Udvikling, om nogle af de forskellige tolkninger af begrebet og hvordan det anvendes. Vi vil også forklare hvordan vi anvender begrebet Bæredygtig udvikling i vores projekt.

Læs mere

Bæredygtig Energi

Energi er vigtig for mennesket i dets mange gøremål, vi kan ikke eksistere uden energi.
I Danmark og andre rige lande er energi blevet en selvfølgelighed, ikke noget de fleste stiller spørgsmålstegn ved om bæredygtigheden af vores energi forbrug. De eneste problemstillinger synes at være omkring priserne på energi og så noget om en sammenhæng til klima ændringer.
For befolkningen i Karatu Distrikt er energi ikke en selvfølgelighed, det bliver stadig mere vanskeligt at skaffe det daglige brænde, og brugen af brænde medfører mange miljø- og sundheds problemer. Bæredygtig energi synes meget fjern i Karatu.
Du kan her finde informationer om Bæredygtig energi, om de forskellige tolkninger af bæredygtig energi. Du kan også læse om hvordan energi opleves forskelligt i Danmark og Tanzania.
Vi vil også forklare hvordan vi anvender begrebet Bæredygtig energi i vores projekt.

Læs mere

Tanzania - Karatu

Tanzania er et meget stort land og et meget varieret land med en meget venlig befolkning.
Vi vil her give dig nogle informationer om landet og dets befolkning. Vi vil også give dig nogle link til videre oplysninger om Tanzania.
Karatu er et distrikt i den nordlige del af Tanzania. Det er et område med en meget storslået natur. Vi vil her give dig oplysninger om Karatu Distrikt.

Læs mere

Uddannelse

En af forudsætningerne for at der kan skabes en bæredygtig udvikling globalt og lokalt er at vi alle reflekterer og indgår i en dialog over hvordan der skabes bæredygtig udvikling, samt ikke mindst at vi derefter handler for at give vores bidrag til en bæredygtig udvikling. I en sådan proces er uddannelse meget vigtig.
Derfor har FN i 2005 startet et ti-år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Vi vil her give dig mulighed for at finde informationer om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Et element i vores projekt i Karatu er at vi forsøger at træne folk i at skabe bæredygtig udvikling, derved en form for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Vi tror også at det vi laver i Karatu kan bruges til at indgå i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. Vi har derfor lavet noget materiale og nogle opgaver, som vi håber, kan bruges i danske uddannelses institutioner eller af interesserede som selvlæring. Du finder dette materiale her.

Læs mere

Partnerne

Projektet er et samarbejde mellem en Tanzaniansk NGO og en dansk miljø- og udviklingsorganisation, du kan finde flere oplysninger om parterne her.
Karatu Development Association.
Øko-net.

Læs mere