Du er her > Projektet > Biogasanlæg > Bygning af biogasanlæg

Bygning af biogasanlæg

Projektet skulle bygge to anlæg for at afprøve om det valgte design kunne fungere under forholdene i Karatu. Der skulle bygges et 12 m3 anlæg og et 9 m3 anlæg.
Det blev besluttet først at bygge det ene anlæg færdigt, så erfaringerne herfra kunne bruges i det næste.
Husholdningen i 12 m3 anlægget foretog i februar udgravningen til deres anlæg.

I starten af marts kunne vi, efter at have fået transporteret alle materialer til pladsen, påbegynde bygningen af biogasanlægget.
Til selve byggeriet af biogas anlægget indgik vi en aftale med en lokal murer omkring arbejdet. Han stillede selv med 3-4 af sine egne folk til byggeriet. Afregningen skete efter medgået tid.
Muren og hans folk fik en basal træning og instruktion i at bygge biogas anlæg. Men en stor del af træningen foregik som løbende hands-on træning under selve arbejdet.

Byggeriet startede med at udstøbe en betonplade i bunden af udgravningen. Der var først placeret et lodret betonrør i midten af udgravningen. Dette rør blev brugt til at angive centeret for tanken.

 

 

 

 

Opmuring af tankens lodrette vægge skete med brændte mursten, som blev opmuret i cementmørtel. For at styre opmuring i cirkel blev der til det lodrette jernrør fastgjort en snor, som kunne bevæges rundt i cirklen.

Efter opmuringen blev tank væggen pudset indvendig med cementmørtel. Den indvendige puds blev glittet for at opnå en meget tæt overflade.

Efter hærdning af pudsen blev der tilbagefyldt både udvendigt og indvendigt op til top af væg.
Herefter blev der formet en dome af lerjord, som skulle danne grundlag for udstøbning af betondomen. Til at kontrollere domens form var der lavet en skabelon af træ.

Efter placering af 3 stykker armeringsjern i ring i den nederste del af domen kunne udstøbning af beton domen foretages.
Det er af stor betydning for anlæggets tæthed i forhold til gas, at denne udstøbning foretages så hurtigt at der undgås støbeskel g at betonen er af høj og ensartet kvalitet. Vi ønskede derfor at foretage blandingen af betonen med blandemaskine, da en sådan ville kunne sikre en mere ensartet blanding og hurtigere arbejdsgang and hvis der bruges blanding i hånden.
Det var imidlertid ikke muligt i Arusha at finde og købe en betonblandemaskine tidsnok til opførelsen af det første biogasanlæg. Det lykkedes os imidlertid at få anskaffet en til det andet anlæg, hvilket var til stor hjælp der.
Ved hjælp af en god mængde og ihærdig arbejdskraft lykkedes det at opnå en tilfredsstillende udstøbning af betondomen i det første anlæg.

Efter hærdning af domen blev den jord der fyldt ind i tanken gravet ud. Dette var et arbejde der tog tre mænd tre dage.
Indersiden af domen blev herefter renset, og huller i betonen blev repareret. Til sidst blev indersiden af domen malet med 2 lag asfalt maling for at forbedre tætheden i forhold til gas.

Der skulle nu bygges Indløbstank til blanding af komøg med vand, Udløbstank og en beskyttelse af gasrøret i toppen af domen. Disse blev alle opmuret i mursten og pudset.

Indløbstanken skulle forbindes til biogastanken, dette skete ved hjælp af et 4” PVC rør, der blev også placeret et sådant rør fra biogastanken til at skabe mulighed for en senere tilkobling af toilet til tanken.