Du er her > Projektet > Biogasanlæg > Biogasanlæg typer

Biogasanlæg typer

Mindre biogasanlæg i u-lande kan generelt opdeles i tre forskellige typer:

  • Fixed Dome Plant
  • Floating Drum Plant
  • Plastic Bag Digester

Fixed Dome Plant

Denne type biogas anlæg består af en stabil dome struktur. Den nederste del af domen fungerer som nedbrydningskammer, hvor mikroorganismerne kan nedbryde den flydende biomasse og danne biogas. Den øverste del af domen er lagerrum for biogassen.

Udover domen består anlægget af et indfyldningskammer og et udløbskammer.
Den friske biomasse opblendet med vand vil fra indfyldningskammeret gennem forbindelsesrøret flyde ned i domen, en tilsvarende masse vil dermed blive skubbet ud gennem udløbskammeret.
Når biogas dannes vil det akkumulere i den øverste del af domen. Den akkumulerende biogas har brug for plads den vil derfor skubbe dele af den flydende masse op i udløbskammeret. Herfra vil den flyde tilbage til domen i det omfang der bruges biogas fra anlægget. Udløbskammeret fungerer dermed som en slags ekspansionsbeholder.
Den lave placering af indløbs- og udløbsrør fungerer som en vandlås, der sikrer at biogassen holdes fanget i domen.
Gastrykket skabes af forskellen på slam niveauet inde i domen og slam niveauet i udløbskammeret.
Hovedparten af et sådant anlæg udføres af murværk, der er pudset.
Den type anlæg er den mest udbredte type i u-lande. Dette skyldes, at det er relativt simpelt og ikke har nogen bevægelige dele, og der ikke er dele der kan korrodere. En af ulemperne ved denne anlægstype er at gastrykket vil variere.

Floating Drum Plant

Denne type minder meget om den fixed dome type.
Forskellen er at i floating drum typen bliver biogassen akkumuleret i metaltank i toppen af domen. Denne metaltank kan bevæge sig op og ned i forhold til hvor meget biogas der er akkumuleret.
Tætningen mellem tank og dome sker gennem en vandfyldt ringkanal hvori metaltanken hviler. Vandet i denne ringkanal fungerer dermed som en vandlås, der lukker af for gassen.
I denne type er der ikke brug for en ekspansionsbeholder i form af et større udløbskammer.

Fordelen ved denne form for biogasanlæg er at gastrykket, som skabes af vægten af metaltanken, vil være konstant.
Ulempen vil den type anlæg er at de er dyre at opføre, indeholder bevægelige dele samt at der er stor korrosionsrisiko ved metaltanken, dette betyder større vedligeholdelsesudgifter eller at anlægget holder op med at fungere på grund af manglende vedligeholdelse. Der er derfor kun bygget få af den type anlæg i u-lande.

Plastic Bag Digester

Denne består af en aflang plasticpose med et indløb i den ene ende og et udløb i den anden ende.
Plastikposen bliver placeret i en gravet rende i jorden.
Biogassen vil samle sig i toppen af posen, hvor biogassen vil kunne aftappes gennem et rør med en ventil.

Denne type biogas anlæg er billige at bygge, og har derved vundet en del udbredelse i u-lande. Imidlertid er de meget sårbare overfor ydre påvirkninger. Deres levetid har derfor været et problem